White 80 Gram Chandelle Boa with Silver Mylar

$ 27.95
SKU: 80g-CHB-W-SIL
White 80 gram chandelle boa with Silver mylar